اعتراضات خشونت آمیز علیه انتخابات “تقلبی” در گیلگیت بالتستان | اخبار

24 نوامبر 2020 ، ساعت 10:45 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

این مینی کامیون که توسط تظاهرکنندگان به آتش کشیده شد ، نشان دهنده خشم و سرخوردگی مردم گیلگیت بالتستان است که به طور غیرقانونی اشغال شده است. توده های دود در مناطق مختلف منطقه ، معیار روشنی برای بحران سیاسی است که منطقه پس از انتخابات مجلس در آن فرو رفته است. حزب عمران خان نخست وزیر پاکستان PTI اکثریت 23 کرسی مجمع را به دست آورد و آماده تشکیل دولت است. مخالفت ها آن را سو mis استفاده نادرست و آشکار از قدرت خوانده است. صدها نفر از مردم عادی نیز در پی فراخوان اعتراض آمیز رهبران خود به تظاهرات پیوستند. آنها می گویند تا زمانی که عدالت برای آنها تحقق نیافته حرکت نخواهند کرد.