اصلیترین عوارض ژنیکوماستی، مشکلات روانی ناشی از آن است

پس از التیام و بهبود جراحت میتوان جای آن را ماساژ داد. در بخش اعظمی از موارد، این عارضه پس از مدتی از بین می رود ولی در مواقعی که به صورت طولانی مدت یار فرد هستند، بایستی اقدامات درمانی انجام داد. اشخاصی که سرگرم بزرگی سینه در مردان هستند، حساس مشکلات زیادی دست و پنجه قابل انعطاف میکنند. مشکلات تیروئید؛ چون هورمونهای آن، غده رویش و تکامل جنسی را در اختیار گرفتن میکنند. سعیکنید که در اسرعوقت پیادهرویکنید چون راهرفتن به کاهش ورمکمک متعددی می‌کند و احتمال پیدایش لختههای خونی را نیز کاهشمیدهد. زیرا مقدار برش پوست اندک است. به عبارتی طور که در مثال عمل رو به رو از دکتر معالج نداف کرمانی می بینید، جای بخیه و برش آنگاه از عمل ژنیکوماستی باقی نمانده و به این ترتیب اهمیت انجام جراحی سینه، فرد مورد نظر از سینه های طبیعی و مردانه برخوردار شده است. البته به جهت برطرف نمودن سینه های برآمده که حجم عمده آن از بافت غده ای ناشی می شود، باید از ترکیب لیپوساکشن و تکنیک های برش سینه و پوست به کارگیری شود. پس از این مدت بیمار می تواند در طول روز دو توشه آن را به جهت دوش گرفتن در بیاورد و مجدداً بپوشد. علاوه بر همین میتواند متابولیسم شما را در مرحله مناسبی قرار دهد. پهناور شدن یک پستان یا این که وجود یک تودهی سفت در آن می تواند از نشانههای ابتلا به سرطان پستان در مردان باشد. پس از جراحی ژنیکوماستی به مدت یک روز چسب ژنیکوماستی در بیمارستان بستریمیشوید. از قراردادن جای زخمها در معرض نور خورشید به مدت حداقل ۱۲ ماه خودداریکنید. فراموشنکنید که پس از انجام نکته ها بهداشتی صد رد صد مجددا به مدت ۶ الی ۸ هفته (در موقعیت ایدهآل تا چندین ماه) و علی الخصوص به زمان انجام فعالیتهای جسمانی و واردشدن فشارهای مختص باند الاستیکی را بر بر روی سینه و جاهای زخم بپیچید. در بازه پس از جراحی ژنیکوماستی (یک ماه) میتوانید در شکل لزوم و رعایت بهداشت شخصی پانسمان دور آسیب را بازکنید. نباید بصورت خودسر پانسمان بدور آسیب را بردارید! از مصرف آسپرین و یا این که هر گونه داروی حاوی آسپرین بصورت خودسر اجتنابکنید. همینطور حتمی به ذکر می باشد که هر کسی که خواهان استعمال از جراحی ژنیکوماستی به جهت کوچککردن سینههایش می باشد باید انتظارات واقعبینانهای در گزینه نتیجه ها حاصل از ژنیکوماستی داشته باشد. ممکن است به جهت متقارن شدن سینهها بازهم نیاز به کار جراحی داشته باشید. انجام کار ژنیکوماستی در هر شخص مختلف است و انجام آن هزینه بالایی دارد. در صورتی که شما هر گونه سوالی در رابطه حساس چه جایی و نحوه استعمال از دارو های ژنیکوماستی دارید، می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.