اشوانی شارما از BJP پس از دستگیری آمریتپال، می گوید که مسئولیت تضمین صلح بر عهده دولت پنجاب است | اخبار

23 آوریل 2023، 05:14 عصر ISTمنبع: ANI

آشوانی شارما، رئیس ایالت پنجاب BJP، در 23 آوریل، گفت که این مسئولیت دولت پنجاب است که هیچ کس آرامش بازداشت آمریتپال پس از ایالت را مختل نکند. آشوانی شارما در حالی که با ANI صحبت می کرد، گفت: «پلیس مدت طولانی بود که آمریتپال سینگ را جستجو می کرد. زمان. یک بررسی معمول به درستی انجام شده است. امروز پلیس در این مورد موفق شد. من فکر می کنم قانون در مورد آمریتپال مسیر خود را طی خواهد کرد. و قوه قضائیه کشور کار خود را انجام خواهد داد. صلح و برادری باید در پنجاب باقی بماند. این مسئولیت دولت ایالتی است که هیچ کس آرامش پنجاب را برهم نزند.»