اسمریتی ایرانی، وزیر اتحادیه، راهول گاندی را به باد انتقاد می‌گیرد و می‌گوید “هیچ تحولی در آمتی در زمان رهبر کنگره وجود ندارد” | اخبار

23 مه 2023، 02:49 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

اسمریتی ایرانی، وزیر اتحادیه، راهول گاندی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: “در زمان راهول گاندی هیچ پیشرفتی در آمتی صورت نگرفت. او رهبر را بررسی کرد و گفت: “اگر راهول گاندی در وایاناد بماند، به سرنوشت آمتی در یو پی اس دچار خواهد شد.”