اسلحه و مهمات قاچاق شده توسط LeT در نزدیکی LoC بازیابی شده است: Poonch SSP | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 11:13 PM ISTمنبع: ANI

گروه عملیات ویژه (SOG) Poonch و 10 اسلحه آسام چهار اسلحه AK-56 ، چهار مجله AK ، دو AGL و نارنجک دستی را که در زیر تخته سنگ های نزدیک LoC در کرنی پنهان شده بودند ، در تاریخ 9 نوامبر کشف کردند. گروه عملیات ویژه (SOG) پونچ و 10 اسلحه آسام یک عملیات مشترک را آغاز کرده بودند. در هنگام بازرسی اسلحه و مهمات مختلف را در یک کیسه پیدا کردیم. چهار اسلحه AK-56 ، مجله ، 141 گلوله گلوله ، UBGL ، AGL و سایر موارد کشف شد. طبق ورودی های اولیه ، این موارد توسط لشکر طیبا به منظور استفاده در دره ارسال شده است. این یک موفقیت بزرگ است. “