اسقف فریدآباد دهلی: رئیس جمهور به نگرانی های اقلیت مذهبی اذعان کرد | اخبار

16 آوریل 2023، 02:09 صبح ISTمنبع: ANI

اسقف اعظم کوریاکوسه بهارانیکولانگارا از کلیسای کاتولیک سیرو-مالابار فریدآباد در 15 آوریل با رئیس جمهور دروپادی مورمو در Rashtrapati Bhavan در دهلی ملاقات کرد. او در حین صحبت با ANI گفت که رئیس جمهور نگرانی های مطرح شده توسط اقلیت مذهبی را تصدیق کرد و اطمینان داد که تمام تلاش خود را برای رسیدگی به این موضوع انجام خواهد داد. کوریاکوسه بهارانیکولانگارا گفت: «در یک ساختار دموکراتیک، اقلیت ها باید مورد احترام قرار گیرند. حقوق آنها باید حفظ شود. اگر این اتفاق نمی افتد، پس ما به عنوان رهبران مذهبی باید آن را به عموم مردم ارائه کنیم. این کاری است که ما با ارائه تفاهم نامه در بهمن ماه انجام دادیم. در سطح محلی، کسی باید این کار را انجام دهد.»