اسرائیل برای چهارمین دوره انتخابات طی 2 سال تصمیم گرفت ، مجلس منحل شود

دهلی نو: اسرائيل یک قدم به سمت غوطه وری در آن برداشت چهارمین انتخابات سراسری کمتر از دو سال چهارشنبه بعنوان قانونگذار – تحت حمایت نخست وزیر بنیامین نتانیاهوشریک اصلی ائتلاف – تصویب کرد پیشنهاد مقدماتی مجلس را منحل کند.
رای 61-54 هفت ماه پس از روی کار آمدن ائتلاف صورت گرفت. اما از آن زمان به بعد ، این اتحاد در درگیری ها قفل شده است. این رأی گیری موافقت اولیه را برای پایان دادن به اتحاد و مجبور کردن نظرسنجی های جدید در سال آینده اعلام کرد.