اسد الدین اویسی رئیس AIMIM متعهد شد که با NPR مخالفت کند ، آن را “اولین گام به سوی NRC” می نامد | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 09:20 AM ISTمنبع: Times Now

اسد الدین اویسی رئیس AIMIM قول داد با NPR مخالفت کند. وی گفت این اولین قدم به سمت NRC است. وی در توئیتر خود گفت: “NPR اولین قدم به سوی NRC است. فقرای هند نباید مجبور به انجام عملی شوند که منجر به مشخص شدن آنها به عنوان” شهروندان مشکوک “شود. اگر برنامه NPR نهایی شود ، برنامه مخالفت با آن نیز خواهد بود نهایی شد. “