اسدالدین اویسی: نخست وزیر مودی باید به رئیس LS اجازه دهد تا ساختمان جدید پارلمان را افتتاح کند: رئیس AIMM اویسی | اخبار

24 مه 2023، 22:35 ISTمنبع: ANI

اسدالدین اویسی، رئیس AIMM در کنفرانس مطبوعاتی خود در 24 مه گفت که از نخست وزیر نارندرا مودی می خواهد که عقب نشینی کند و به ام بیرلا، رئیس لوک سبها، اجازه دهد تا ساختمان جدید پارلمان را افتتاح کند تا ثابت کند که نخست وزیر مودی به “تئوری جدایی” اعتقاد دارد. از قدرت ها». او گفت: “من از نخست وزیر نارندرا مودی می خواهم که عقب نشینی کند و به اوم بیرلا، رئیس لوک سبها اجازه دهد تا ساختمان را افتتاح کند… اگر نخست وزیر مودی با این کار موافقت کند، ما (AIMIM) در مراسم شرکت خواهیم کرد…”