اسدالدین اویسی: نخست وزیر مودی باید به رئیس LS اجازه دهد تا ساختمان جدید پارلمان را افتتاح کند: رئیس AIMM اویسی | اخبار

24 مه 2023، 22:35 ISTمنبع: ANI

اسدالدین اویسی، رئیس AIMM در کنفرانس مطبوعاتی خود در 24 مه گفت که از نخست وزیر نارندرا مودی می خواهد که عقب نشینی کند و به ام بیرلا، رئیس لوک سبها، اجازه دهد تا ساختمان جدید پارلمان را افتتاح کند تا ثابت کند که نخست وزیر مودی به “تئوری جدایی” اعتقاد دارد. از قدرت ها». او گفت: “من از نخست وزیر نارندرا مودی می خواهم که عقب نشینی کند و به اوم بیرلا، رئیس لوک سبها اجازه دهد تا ساختمان را افتتاح کند… اگر نخست وزیر مودی با این کار موافقت کند، ما (AIMIM) در مراسم شرکت خواهیم کرد…”

مطالب جدید خواندنی  مواد مخدر ، اسلحه ای به ارزش 165 روپیه در مانیپور موره | اخبار