اسدالدین اویسی: بهتر بود سخنران لوک سبها آن را افتتاح می کرد: اسدالدین اویسی | اخبار

28 مه 2023، ساعت 12:15 عصر ISTمنبع: TOI.in

اگر اوم بیرلا، رئیس لوک سبها، مجلس جدید پارلمان را افتتاح می کرد، بهتر بود. RJD هیچ جایگاهی ندارد، ساختمان قدیمی پارلمان حتی از خدمات آتش نشانی دهلی مجوز نداشت. چرا آنها (RJD) مجلس را تابوت می نامند؟ آنها می توانستند چیز دیگری بگویند، چرا باید این زاویه را بیاورند؟: اسدالدین اویسی، رئیس AIMM

مطالب جدید خواندنی  PUBG Mobile India می تواند زودتر از آنچه شما فکر می کنید به زندگی بپردازد | اخبار