اسدالدین اویسی، رئیس AIMIM، BJP به نام دین با یکدیگر برخورد می کند | اخبار

13 آوریل 2023، 07:51 عصر ISTمنبع: ANI

پس از کشته شدن اسد پسر عتیق احمد در برخورد نیروهای ویژه اوتار پرادش، اسدالدین اویسی، رئیس AIMIM از BJP سوال کرد و از BJP خواست به کسانی که جنید و نصیر را کشتند نیز شلیک کند. رئیس AIMIM گفت که BJP به نام دین با هم برخورد می کند. او گفت: «آیا BJP به کسانی که جنید و نصیر را کشتند نیز شلیک خواهد کرد؟ نه، زیرا شما (BJP) به نام دین برخورد می کنید. شما می خواهید حاکمیت قانون را تضعیف کنید، با قانون اساسی روبرو شوید.»