استن سوامی هرگز در بازداشت ما نبود: NIA | اخبار

29 نوامبر 2020 ، 06:31 PM ISTمنبع: بار اکنون

آژانس تحقیقات ملی گفته استن استوامی ، که در ارتباط با پرونده الگار پریشاد در زندان است ، هرگز در بازداشت نبود. NIA می گوید که استن سوامی درست پس از دستگیری به بازداشت قضایی فرستاده شد و مسئولیت امنیت و سلامتی وی بر عهده دولت ایالت است. NIA همچنین می گوید که هیچ چیز در طول دستگیری وی کشف نشده است که نشان دهد استن سوامی از نظر معلولیت جدی برخوردار است.