استرالیا: کمیسر عالی هند در استرالیا Manpreet Vohra در ECTA | اخبار

22 مه 2023، 10:25 صبح ISTمنبع: TOI.in

ECTA سال گذشته امضا شد و همچنین لازم الاجرا شده است. ما قبلاً مذاکرات را به شدت در مورد گام بعدی که توافقنامه همکاری جامع اقتصادی کامل (CECA) است آغاز کرده ایم. مانپریت ووهرا، کمیسر عالی هند در استرالیا می گوید: ما به همراه استرالیا متعهد هستیم که این مذاکرات را احتمالاً تا پایان سال جاری به پایان برسانیم.