استرالیا: اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

22 مه 2023، 11:59 عصر ISTمنبع: ANI

دیاسپورای هندی در استرالیا مشتاقانه منتظر استقبال از نخست وزیر مودی در استرالیا هستند. نخست وزیر مودی قرار است از 22 تا 24 مه در جلسات مختلفی برای تقویت روابط هند و استرالیا شرکت کند. نخست وزیران در یک رویداد اجتماعی در سیدنی شرکت خواهند کرد تا از دیاسپورای پویا و متنوع هندی استرالیا جشن بگیرند