از قضاوت فردا استقبال می کنیم: سانجی شیرست در مورد رد صلاحیت 16 MLA | اخبار

10 مه 2023، 09:42 عصر ISTمنبع: ANI

سانجی شیرست، رهبر فراکسیون شیو سنا اکنات شینده در 10 مه گفت که حکم دادگاه عالی در مورد بحران سیاسی ماهاراشترا که در 11 مه اعلام خواهد شد. فردا نتیجه اش میاد مخالفان ما فکر می کنند که پیروز خواهند شد. اما ما با توجه به قانون تصمیم گرفته ایم، بنابراین طرف ما قوی است. نتیجه بر اساس اساسنامه دکتر باباصاحب امبدکار خواهد بود. بنابراین ما از هر تصمیمی که آنها بگیرند استقبال خواهیم کرد.» دادگاه قانون اساسی SC احتمالاً فردا حکم رد صلاحیت 16 MLA را در مورد بحران سیاسی ماهاراشترا صادر خواهد کرد.