از شیر برقی استفاده می شود

کلیه موردها فوق در گونه شیربرقی ها جای می گیرند و در واقع به نوعی با الکتریسیته عمل می نمایند و فقط دسته عملکرد آنان متعدد است. در چنین حالتی دیگر از جا به جایی دیافراگم جلوگیری شده و در نتیجه شیر به موقعیت بسته باقی شیر برقی 4/2 می ماند. در هر شکل تعادل فشار برهم خورده و شیر به موقعیت باز باقی می ماند. در موقعیت نخستین شیر به رخ نصفه باز شده و گاز اهمیت فشار پایینی به مشعل وارد می شود. از مهمترین مشخصات فنی شیر برقی میتوانیم به موارد ذیل اشاره کنیم، لازم به ذکر می باشد که این مشخصات صرفا برای به کار گیری در دستگاه آب شیرین کن خانگی و تصفیه آب خانگی قابل به کار گیری می باشد و در موردها دیگر مثل دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی کاربردی ندارد . این شیربرقی ها اهمیت یک دیافراگم بوده که اهمیت اتصال جریان الکتریسته و رسیدن ولتاژ مناسب باز شده و اذن خروج آب از مجرای آنرا می دهد . کارایی این شیر شبیه شیر سلونوئید غیر مستقیم هست که حساس یک دیافراگم متحرک مهم حفرهای کوچک میباشد و در دو طرف خود حیاتی محفظههای فشار میباشد. کارایی شیر برقی شبیه به کنتاکتور بوده که به جهت عملکرد خویش نیاز به برق دارند، و به وسیله ی وصل شدن الکتریسیته به بوبین فعالیت انقطاع و وصل انجام می دهد. کالا بدنه نیز انتخاب کننده است به عنوان مثال شیر آلیاژی نداریم که بتواند 70 توشه فشار تحمل کند. قطعه ای است که به طور معمول در دستگاههای تصفیه آب آیتم به کار گیری قرار میگیرد، اما در بسیاری لوازم برقی دیگر نظیر ماشین لباس‌شویی و ظرفشویی و یخچال های ساید بای ساید هم وجود دارااست . وجود این قطعه در سیستم های تصفیه آب دوچندان با هست بنحویکه درصورتیکه این قطعه نباشد جریان آب به دستگاه علارغم خاموش بودن وارد شده و منجر خروج و ایجاد پسآب به داخل فاضلاب می شود، لذا کارخانجات تولید کننده این سیستم ها حیاتی تعبیه این قطعه باعث صرفه جویی در مصرف آب می شوند .