از راهول گاندی بیاموزید: پاوان خرا درباره رهبر کنگره در حال تخلیه خانه ییلاقی خود | اخبار

22 آوریل 2023، 09:43 عصر ISTمنبع: ANI

پاوان خرا، رئیس بخش رسانه و تبلیغات حزب در 22 آوریل، در سخنرانی در مورد تخلیه خانه های ییلاقی رسمی راهول گاندی پس از رد صلاحیت به عنوان عضو پارلمان، اظهار داشت که برخی از رهبران سیاسی باید از رهبر کنگره بیاموزند. برخی از افراد در حزب ما بودند که اصول خود را فراموش کردند. یک عکس “صاحب بی بی عور غلام” بود، دنباله اش باید “صاحب، کوثی اور غلام” باشد. کسی که آنقدر به کوتی وابسته می شود که با ایدئولوژی ای که 50 سال برای آن جنگیده سازش می کند. چنین افرادی باید از راهول گاندی بیاموزند.»