“از تکبر خود بپرهیزید و عذرخواهی کنید”: BJP به راهول گاندی در مورد رد دادخواست در پرونده نام خانوادگی مودی | اخبار

20 آوریل 2023، 07:59 عصر ISTمنبع: TOI.in

پس از اینکه دادگاه سورات دادخواست راهول گاندی را مبنی بر توقف محکومیت در یک پرونده افترا رد کرد، BJP به او توصیه کرد که تکبر خود را ترک کند و از جامعه مودی عذرخواهی کند. سودانشو تریودی، سخنگوی BJP گفت که راهول گاندی باید از منیت خود دوری کند و از جامعه OBC عذرخواهی کند. تریودی گفت که مردم عذرخواهی او را خواهند پذیرفت.