ازدواج همجنس گرایان: مرکز سوگندنامه جدیدی را در SC ارسال می کند و می خواهد ایالت ها در این موضوع طرف شوند | اخبار

19 آوریل 2023، 01:39 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

این مرکز روز چهارشنبه درخواستی را به دیوان عالی تسلیم کرد و گفت که روند مشورت با ایالت ها را در مورد موضوع ازدواج همجنسگرایان آغاز کرده است زیرا آنها سهامداران حیاتی در آن هستند. این امر پس از آن صورت می گیرد که دادگاه عالی از اقامه دعوای ایالت ها به عنوان طرفین دعوی در مورد ادعای اعطای حق ازدواج به زوج های همجنس خودداری کرد. وکیل کل توشار مهتا که برای مرکز حاضر شد، از پنج قاضی به ریاست قاضی دی.