ارتش هند اردوی پزشکی را برای روستاییان در J & K’s Pulwama | اخبار

18 نوامبر 2020 ، 03:16 PM ISTمنبع: ANI

ارتش هند برای برقراری ارتباط با مردم جامو و کشمیر هر قدم ممکن را برمی دارد. با پیشرفت بیشتر ، ارتش هند اردوی پزشکی را در یک مدرسه دولتی در پولواما ترتیب داد. اردوگاه پزشکی توسط 50 تفنگ رشتریا تحت “عملیات صدبهانا” سازماندهی شد. این اردوگاه پزشکی امکانات پزشکی بهتری را در آستان their مردم فراهم می کرد. تعداد زیادی از افراد برای معاینه رایگان و داروها در اردوگاه پزشکی جمع شدند. این نوع مراحل برای افرادی که در مکانهای بسیار دور زندگی می کنند بسیار مفید است. به دلیل COVID-19 مردم نیز خود را محدود کرده اند که از خانه های خود بیرون بروند. مردم قدم برداشته شده توسط ارتش را ستودند.