ارتش هند: ارتش هند پس از بارش برف سنگین گذرگاه زوجیلا عملیات نجات را آغاز کرد | اخبار

09 مه 2023، ساعت 12:52 صبح ISTمنبع: ANI

ارتش هند به همراه تیم‌های پلیس GREF و J&K عملیات نجات را در 8 می پس از بارش برف سنگین در گذرگاه زوجیلا و مناطق مجاور آن آغاز کردند. تیم امداد و نجات در بهمن ارتش هند به همراه تیم های پزشکی برای تخلیه گردشگران سرگردان مستقر شده اند. تیم‌های امدادی به کیت‌های فوریت‌های پزشکی و تمامی تجهیزات لازم برای امداد و نجات اولیه مجهز شده‌اند. عملیات نجات همچنان در حال انجام است زیرا NH 1 به دلیل ریزش بهمن های جزئی متعدد همچنان بسته است.