ارتش | ادعا می کند گزارش های PLA با استفاده از سلاح های مایکروویو علیه “جعلی” سربازان هندی اخبار

18 نوامبر 2020 ، 08:25 AM ISTمنبع: TOI.in

ارتش در روز سه شنبه چند خبر آنلاین منتشر شده از چین مبنی بر اینکه ارتش آزادیبخش خلق از سلاح های مایکروویو برای مجبور کردن سربازان هندی به عقب نشینی در جریان درگیری نظامی در شرق لاداخ استفاده کرده است ، “جعلی” تلقی کرد. تقابل نظامی ndia با چین در شرق لاداخ هفتمین ماه است که بیش از 50000 سرباز از هر دو ارتش با پشتیبانی از هویتزر ، تانک و سامانه های موشکی ، در منطقه با ارتفاع زیاد مستقر هستند. اگرچه مذاکرات نظامی و دیپلماتیک در جریان است ، اما روشهای دقیق و تعیین توالی پیشنهادی برای جدا کردن پیشنهادات هنوز نهایی نشده است.