ادیشا- ماهیگیران یک شی موشکی مانند را در اعماق دریا در ساحل باهاناگ تور می کنند | اخبار

05 نوامبر 2020 ، 06:39 PM ISTمنبع: TNN

گفته می شود ماهیگیران منطقه بالاسوره در ادیشا هنگام ماهیگیری در اعماق دریا در ساحل باهاناگا ، یک شی موشک مانند را تور کرده اند. آنها محدوده آزمایش یکپارچه (ITR) در چندی پور را در مورد جسم فلزی طولانی و سنگین اطلاع داده اند. به طور هم زمان ، DRDO در 4 نوامبر سیستم موشکی پیناکا را از ITR آزمایش کرده بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>