ادیشا: دختر کلاس 6 با 10 کیلومتر راه رفتن به دفتر DM ، شکایت از پدر | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 06:14 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

یک دختر جوان در کلاس 6 برای ارسال شکایت 10 کیلومتر به دفتر DM در Ondisha’s Kendrapara رفت. این دختر در برابر پدرش که ادعا می شد مزایای وعده غذایی ظهر او را غصب کرده بود ایستاده بود. گردآورنده Kendrapara ، Samarth Verma ، یک مقام را راهنمایی کرد تا انتقال مستقیم مزایا را به حساب بانکی خود ترتیب دهد. وی همچنین اطمینان داد که پول و برنجی که پدرش به طور غیرقانونی ادعا کرده بود به وی پس داده شده است. از زمان شروع قفل ، دولت 8 روپیه در روز به حساب بانکی هر دانشجو یا سرپرست واریز می کند. دانشجویان همچنین در برنامه وعده های ظهر روزانه 150 گرم برنج دریافت می کردند.