ادیشا: بیماری همه گیر هنرمندان صحنه را به چای فروشان تبدیل می کند | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 02:51 PM ISTمنبع: ANI

هنرمندان صحنه در Bhubaneswar ادیشا در حالی که COVID-19 بر حرفه آنها تأثیرگذار است ، چای می فروشند. اورمی ساتپاتی و آنیتا بیسواس یک غرفه چای و یک فروشگاه سبزیجات متصل نصب کرده اند تا برای بقای خود کره و کره بهتر بدست آورند. افراد زیادی در حین قفل که برای جلوگیری از بیماری همه گیر COVID-19 اعمال شد ، شغل خود را از دست دادند.