ادیشا بر اساس مرکز “بهترین ایالت دریایی” برای شیلات | اخبار

23 نوامبر 2020 ، 05:30 AM ISTمنبع: ANI

پراتاپ سارنگی ، وزیر اتحادیه دام ، شیر و شیلات در 21 نوامبر آرم Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana را در دهلی در روز جهانی شیلات راه اندازی کرد. در طی این رویداد ، ادیشا به عنوان “بهترین ایالت دریایی” برای شیلات اعلام شد. اداره شیلات این مرکز به اوتار پرادش برچسب “بهترین بازیکن در شیلات داخلی” را اعطا کرد.