ادیر رانجان چاودوری می گوید که دادگاه عالی می داند چه کاری باید انجام دهد، چه کاری را نباید انجام دهد. اخبار

19 مه 2023، ساعت 12:08 صبح ISTمنبع: ANI

در میان جنجال‌های جاری در مورد «داستان کرالا»، دادگاه عالی در 18 مه ممنوعیت اعمال شده توسط دولت بنگال غربی بر این فیلم را لغو نکرد. آدیر رانجان چودوری در 18 مه در همین رابطه صحبت کرد و گفت که دادگاه عالی می داند چه کاری باید انجام دهد و چه کاری را نباید انجام دهد. او همچنین از BJP به دلیل معاف از مالیات «داستان کرالا» در MP & UP انتقاد کرد. ادیر رانجان چاودری گفت: «داستان کرلا» در MP & UP معاف از مالیات است زیرا این ایالت ها توسط BJP اداره می شوند. آنها فیلم های مربوط به شخصیت های انقلابی هند را نشان نمی دهند. آنها فقط «داستان کرالا» و «پرونده‌های کشمیر» را بدون هزینه به نمایش می‌گذارند زیرا در این صورت می‌توانند سیاست تفرقه‌انگیز انجام دهند.» «این فیلم را دیدم و سعی کردم پیام را بفهمم. اگر چنین فیلمی بیاید می تواند بافت اجتماعی کشور ما را تحت تاثیر قرار دهد. دیوان عالی کشور می داند که چه باید بکند و چه کاری نباید انجام دهد. دیوان عالی کشور باید پس از در نظر گرفتن همه نظرات این تصمیم را گرفته باشد.»