ادای احترام نورودوم سیهامونی پادشاه کامبوج به مهاتما گاندی در راجغات دهلی | اخبار

30 مه 2023، 05:28 عصر ISTمنبع: ANI

نورودوم سیهامونی پادشاه کامبوج به مهاتما گاندی در راج گات در دهلی ادای احترام کرد. پادشاه سیهامونی از 29 تا 31 مه در یک دیدار سه روزه از هند به سر می برد. او همچنین از گارد افتخار سه سرویس بازرسی کرد. پادشاه کامبوج برای یک سفر دولتی در 29 مه وارد هند شد.