ادای احترام الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، EAM Jaishankar در Teen Murti Haifa Chowk در دهلی | اخبار

10 مه 2023، 01:02 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه اتحادیه، دکتر س جایشانکار و الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، در مورتی نوجوان هیفا چاوک در دهلی نو در 9 مه ادای احترام کردند. وزیر امور خارجه پس از دیدار با نخست وزیر نارندرا مودی اواخر امروز از دهلی خارج می شود.