ادامه موج گرما در شهر پرایاگرج | اخبار

18 مه 2023، 05:27 عصر ISTمنبع: TOI.in

زندگی عادی به دلیل موج گرمای شدید در پرایاگراج اوتار پرادش تحت تأثیر قرار گرفته است. در همین حال، اداره ملی هواشناسی افزایش دما را در هفته‌های آینده پس از تجربه هند گرم‌ترین ماه فوریه از سال 1901 پیش‌بینی کرده است. این نگرانی‌ها را در مورد تکرار موج گرمای بی‌سابقه سال گذشته که باعث خسارت گسترده به محصولات کشاورزی شد و باعث خاموشی ساعت‌ها شد، افزایش داد. .