اداره هواشناسی هند: هیچ موج گرمایی از فردا در شمال غرب هند ادامه نخواهد داشت: IMD | اخبار

19 آوریل 2023، 01:01 صبح ISTمنبع: ANI

سوما سن روی، اداره هواشناسی هند در 18 آوریل گفت که این احتمال وجود دارد که از فردا موج گرما در شمال غرب هند ادامه نداشته باشد و موج گرما در مناطق باقی مانده به مدت 2 روز باقی بماند. موج گرمای شدید در برخی از مناطق شرق و شرق شبه جزیره کشور رخ داد… این احتمال وجود دارد که از فردا موج گرما در شمال غرب هند تداوم نداشته باشد و در مناطق باقی مانده، موج گرما تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. سوما سن روی، IMD گفت.