اداره خدمات و ورزش جوانان J&K برای ایجاد آگاهی در مورد اجلاس G20 رای دوچرخه سواری را سازماندهی می کند | اخبار

20 مه 2023، ساعت 10:10 صبح ISTمنبع: TOI.in

بخش خدمات و ورزش جوانان جامو و کشمیر یک گردهمایی دوچرخه‌سواری در سرینگار در رابطه با نشست G20 ترتیب می‌دهد. یکی از مقامات وزارتخانه گفت: “ما در حال سازماندهی یک رالی دوچرخه سواری برای ایجاد آگاهی در مورد اجلاس سران G20 در سرینگر هستیم. این اجلاس مطمئنا برای صنعت گردشگری و همچنین بخش تجاری سودمند خواهد بود.”