اداره اشتغال: اداره اشتغال برای جوانان بیکار در سرینگر نمایشگاه کار برگزار می کند | اخبار

30 مه 2023، 11:10 عصر ISTمنبع: ANI

اداره اشتغال یک نمایشگاه کار در کالج آمار سینگ در سرینگار برگزار کرد. هدف از این ابتکار، ریشه کن کردن موضوع بیکاری و پر کردن شکاف بین کارآفرینان بخش های مختلف و جوانان بیکار بود. بیش از 2500 جویای کار در این رویداد شرکت کردند. 32 شرکت خصوصی با ارائه 492 شغل شرکت کردند. 570 کاندید برای دور دوم نمایشگاه کار راه یافتند. میزهای مشاوره توسط شرکت های مختلف حوزه های بهداشت، آموزش، بیمه، بانک، خودرو، فناوری اطلاعات و مهارت راه اندازی شد.