اداره اجرا، افسر IAS در رانچی را به دلیل “نقش” در معاملات غیرقانونی زمین دستگیر کرد | اخبار

05 مه 2023، 08:01 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

منابع گفتند که اداره اجرا روز پنجشنبه یک افسر IAS 2011 از کادر جارکند به نام چاوی رنجان را به اتهام نقش داشتن در معاملات غیرقانونی زمین دستگیر کرد. رنجان قبل از دستگیری دو بار در روزهای 13 و 24 آوریل توسط اورژانس مورد بازجویی قرار گرفت. وی در حال حاضر به عنوان مدیر رفاه اجتماعی مشغول به کار است. منابع گفتند که رانجان به خرید و فروش غیرقانونی زمین های متعلق به ارتش هند در رانچی در زمان تصدی معاونت کمیسر در آنجا متهم است. رانجان دومین افسر IAS از کادر جارکند است که توسط ED در یک سال دستگیر شد. در 11 مه سال گذشته، پوجا سینگال افسر IAS دسته 2000 در کلاهبرداری MGNREGA Khunti دستگیر شد.