اخطاریه دادگاه عالی به دولت دهلی، پلیس | اخبار

25 آوریل 2023، 09:07 عصر ISTمنبع: ANI

دادگاه عالی در 25 آوریل اخطاریه ای را به دولت و پلیس دهلی در مورد درخواست کشتی گیران صادر کرد و خواستار رسیدگی فوری به دادخواست ثبت FIR علیه رئیس WFI بریج بوشان شد. ما دستوراتی را خواستیم که FIR علیه متهم بریج بوشان شاران سینگ تشکیل شود. با وجود ادعاهای جدی در مورد آزار و اذیت، پلیس دهلی شکایتی را ارائه نکرد. نارندر هودا گفت: SC موضوع را جدی تشخیص داد و اخطاریه هایی را به دولت دهلی و پلیس دهلی صادر کرد.