اخراج از کار، مشکلات مالی تورم مرکب مردم در PoK | اخبار

25 آوریل 2023، 10:47 عصر ISTمنبع: ANI

ده ها کارمند موقت پس از اخراج بدون تشریفات از مشاغل خود، علیه دولت کشمیر اشغالی پاکستان تحصن کردند. این به مشکلات کارمندانی که قبلاً موقتی بودند افزوده است که خواهان پرداخت به موقع حقوق و افزایش متناسب با افزایش نرخ تورم در منطقه بودند. تظاهرکنندگان از مقامات خواستند که نه تنها این تصمیم را لغو کنند، بلکه چک های دستمزد خود را با توجه به سرعت تورم افزایش دهند.