“اخبار دروغ است، ساختگی است…” راغاو چادا در ED با ذکر نام خود در برگه اتهامات مربوط به سیاست مشروبات الکلی | اخبار

02 مه 2023، 06:18 عصر ISTمنبع: ANI

اداره اجرا (ED) در 2 مه نام راغاو چادا نماینده AAP را در دومین برگه اتهامی تکمیلی خود در پرونده سیاست مشروب دهلی ذکر کرد. رغاو چادا در واکنش به این خبر گفت که این خبر کذب و ساختگی است. وی افزود: این اقدام برای لطمه زدن به اعتبار و اعتبار او بوده است. من نه به عنوان متهم و نه به عنوان مظنون و یا شاهد در شکایت ED نامی برده ام. این یک تبلیغ برای آسیب زدن به اعتبار و اعتبار من است.»