اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

25 آوریل 2023، 11:13 عصر ISTمنبع: ANI

الیور پریل، مدیرعامل TIDE در 25 آوریل در مورد برنامه تبادل MSME تاید در دهلی صحبت کرد. او گفت که TIDE بسیار متعهد به ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی در هند است. او در صحبت با ANI گفت: “ما به بیش از هزار نفر متعهد هستیم. مشاغل در هند در حال حاضر 550 شغل در هند دارد و ما قصد داریم آن را به هزار نفر افزایش دهیم. SMES یک محرک بزرگ برای اقتصاد است. در هند 65 میلیون SME وجود دارد. ما معتقدیم که عدد سایه بسیار بیشتر است، 140 میلیون. ایجاد شغل توسط SMEها بسیار زیاد است. بنابراین TIDE با فعالیت خود در هند از SMEها در اینجا حمایت می کند، اما امیدواریم با برنامه مبادله نیز بتواند به این 140 میلیون کمک کند تا به یک موتور شغلی تبدیل شود.