اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

22 آوریل 2023، 11:06 عصر ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه هند، اس جایشانکار، هنگام ایراد سخنان افتتاحیه در چهارمین نشست وزرای CARICOM-هند در گویان در 22 آوریل، گفت که نخست وزیر نارندرا مودی مصمم است نه تنها به کشور خود بلکه به سایر کشورها نیز کمک کند. اگر به خصوص به 5 سال گذشته نگاه کنیم، کووید، شدت و فراوانی فزاینده رویدادهای آب و هوایی، بدهی ها و شرایط استرس تجاری که بسیاری از ما در آن قرار داریم و نگرانی های امنیت غذایی و انرژی واقعاً مسائل مهمی هستند که برای ما مهم است. بشین بحث کن نخست وزیر ما کاملاً واضح است که ما برای خود و دیگران آنجا خواهیم بود.»