اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

02 ژوئن 2023، ساعت 12:56 صبح ISTمنبع: ANI

کارگران کنگره جوانان دهلی با نشان دادن حمایت خود از کشتی گیران معترض، اعتراضی را در 1 ژوئن برگزار کردند. معترضان با حضور در خیابان ها، بنرهایی را حمل کردند و شعارهایی را علیه رئیس فدراسیون کشتی هند بریج بوشان شاران سینگ بلند کردند. معترضان با ارائه توضیحاتی در مورد اهداف خود، خواستار دستگیری رئیس WFI شدند. اعتراض کشتی گیران اخیراً زشت تر شد زیرا بسیاری از آنها اولتیماتوم دادند تا مدال های خود را در رودخانه گانگا زیر آب ببرند. کشتی گیران به دلیل اتهامات آزار و اذیت رئیس WFI اعتراض کرده اند.