اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

31 مه 2023، ساعت 12:23 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه میناکاشی لخی در 30 مه گفت که 4000 زن از سراسر کشور به زیارت حج رفته اند و حدود 200 نفر از آنها بدون محرم (ولی مرد) هستند. «امروز 39 زن از دهلی و حدود 200 زن از شمال هند بدون «محرم» (ولی مرد) به زیارت حج می‌روند. این بار در مجموع 4000 زن از سراسر کشور به زیارت حج مشرف می شوند. من به آنها تبریک می گویم.» وزیر اتحادیه میناکاشی لخی گفت. 39 زن از دهلی و 4000 زن از سراسر کشور بدون «محرم» (ولی مرد) به زیارت حج می‌روند. کوثر جهان، رئیس کمیته حج دهلی گفت: این یک گام بزرگ در جهت توانمندسازی زنان است.