اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

22 آوریل 2023، ساعت 12:48 صبح ISTمنبع: ANI

فداییان مسلمان در لاکنو در UP جمع شدند تا هلال ماه شوال را در آخرین روز ماه رمضان در 21 آوریل مشاهده کنند. فداییان سعی کردند ماه را با استفاده از تلسکوپ مشاهده کنند. قابل ذکر است، طبق شعائر اسلامی، اگر ماه در آخرین روز ماه مبارک رمضان قابل رویت باشد، تنها در آن صورت می توان روز بعد عید را جشن گرفت. رئیس مرکز اسلامی هند نیز در همین رابطه گفت: تلاش می کنیم ماه را رصد کنیم و بر این اساس تاریخ عید اعلام خواهد شد. از مردم می خواهیم از اقامه نماز در هر نقطه از جاده ها خودداری کنند تا از هر گونه ناراحتی جلوگیری شود.