اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

14 مه 2023، ساعت 12:39 صبح ISTمنبع: ANI

در حالی که کنگره به سوی پیروزی در کارناتاکا پیش می رفت، جامعه تراجنسیتی در خارج از مرکز شمارش در میسورو در 13 مه منتظر بودند تا به سیددارامایا، رهبر کنگره برکت دهند. بر اساس آخرین اطلاعات کمیسیون انتخابات هند، کنگره با 101 کرسی پیشتاز و 36 کرسی در رتبه 137 قرار دارد. BJP با 45 کرسی پیشتاز، 17 کرسی را به دست آورد