اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

13 مه 2023، 01:05 صبح ISTمنبع: ANI

تأثیر تغییر آب و هوا در گجرات اکنون قابل مشاهده است. در منطقه راجکوت، مردم در حال مبارزه با ویرانی گرما دیده شدند. ایالت ممکن است در روزهای آینده با گرمای سوزان بیشتری روبرو شود. گجرات، راجکوت، موج گرما، آب و هوا، تابستان، هوای گرم، اخبار آنی، اخبار هندی، آنی