اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

18 آوریل 2023، 10:56 عصر ISTمنبع: ANI

ابهای تاکور، وزیر امور خارجه گروه 20، در 18 آوریل، با نامیدن صدمین نشست گروه 20 که تحت ریاست گروه 20 هند برگزار می شود، دستاورد هند را ستود و گفت که مشارکت عظیم بیش از 12000 نماینده نشان دهنده جایگاه هند در جهان است. هند میزبان صدمین نشست G20 خود در بنارس ایالت اوتار پرادش بود. «امروز سنگ آسیاب کلیدی برای ریاست هند G20 است. این یکصدمین نشست گروه 20 در بنارس است. حضور و مشارکت بیش از 12000 نماینده نشان دهنده توانایی قانع کننده هند است. تاکور گفت که این بازتاب اصلی جایگاه هند در جهان امروز است. هند میزبان چندین نشست G20 در بسیاری از ایالت های کشور تحت ریاست G20 است. این کشور میزبان اجلاس سران گروه 20 در سپتامبر سال جاری خواهد بود.