اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

02 مه 2023، 08:51 عصر ISTمنبع: ANI

هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد آسام در 2 مه گفت که مانیفست کنگره برای نظرسنجی های کارناتاکا شبیه آنچه توسط PFI تبلیغ شده است. او گفت: «PFI قبلاً ممنوع است. دولت سیدارمایه موارد PFI را پس گرفت. پس می گویند برای دلجویی از مسلمانان باجرنگ دال را تحریم می کنند. مانیفست کنگره شبیه مانیفست تبلیغ شده توسط PFI است. او همچنین گفت: «تا امروز، هند ثبت ملی شهروندی ندارد. ما نمی دانیم شهروند ما کیست. Aadhar در واقع نشانه ای از تابعیت هند نیست. اعلامیه کارناتاکا BJP برای داشتن ثبت ملی شهروندی یک اعلامیه تاریخی است.