اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

30 آوریل 2023، 10:53 عصر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر مودی در 30 آوریل در صدمین قسمت تاریخی «مان کی باات» خطاب به ملت خطاب کرد. آمیش تریپاتی نویسنده پس از گوش دادن به اپیزود 100 مان کی باات در خانه هند گفت: «… اشتیاق و مشارکت وجود داشت. من فکر می‌کنم که این واقعاً نشان‌دهنده ارتباط نخست وزیر با مردم نه تنها در هند، بلکه با دیاسپورا در سراسر جهان است.» ویکرام دورایسوامی، کمیسر عالی هند در بریتانیا، گفت: «فکر می‌کنم نکته مهم برای جامعه این بود که به‌عنوان یک جامعه با آن درگیر شود نه اینکه به‌طور فردی در خانه به آن گوش دهیم…».