اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

27 آوریل 2023، 11:05 عصر ISTمنبع: ANI

رئیس کنگره کارناتاکا، دی.کی. ، اظهارات تحریک آمیز که باعث ایجاد ناهماهنگی و درگیری های احتمالی بین طبقات، مذاهب و جوامع می شود و سپس چه کسی از قانون و نظم محافظت می کند. ما امروز علیه امیت شاه که آنجا در کارناتاکا بود و اظهارات نادرستی که به منزله برهم زدن هماهنگی جمعی و گسترش نفرت در میان طبقات، مذاهب و جوامع است، یک FIR تشکیل دادیم. وزیر کشور اتحادیه گفته است که اگر کنگره به قدرت برسد، حقوق جمعی وجود خواهد داشت. چگونه می تواند این را بگوید؟ ما در این مورد به کمیسیون انتخابات هند شکایت کرده ایم.» رهبران کنگره راندیپ سینگ سورجوالا، دکتر پارمشوار و دی.کی. ”