اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

27 آوریل 2023، 10:24 صبح ISTمنبع: TOI.in

ژنرال اس ام شفیع الدین احمد، فرمانده ارتش بنگلادش، از روز پنجشنبه با هدف تقویت همکاری های نظامی دوجانبه، سفری سه روزه به هند را آغاز کرد. او در چمنزارهای بلوک جنوبی در دهلی نشان گارد افتخار را دریافت کرد.