اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

25 آوریل 2023، 11:02 عصر ISTمنبع: ANI

بیش از سه ماه است که کشتی گیران هندی علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس سابق فدراسیون کشتی هند (WFI) در Jantar Mantar به اتهام آزار و اذیت جنسی اعتراض می کنند. باجرانگ پونیا کشتی گیر هندی در یک کنفرانس مطبوعاتی در 25 آوریل گفت که هیچ سیستمی وجود ندارد زیرا به کارکنان تعلیق شده مدال داده می شود، با این حال آنها معتقدند در دادگاه زیرا قانون برای همه از جمله پلیس دهلی برابر است. وی گفت: کسانی که سعی کردند به برخی از کشتی گیران زن پیشنهاد پول بدهند در صورت نیاز در آینده اسامی آنها را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد. ما هم به دادگاه اعتقاد داریم. کارمندان تعلیقی WFI به کشتی گیران زن مدال می دهند. وی افزود: “قانون برای همه از جمله برای پلیس دهلی برابر است، بنابراین دستورالعمل های ناشی از قانون توسط همه رعایت می شود.”